Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Niesienie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia, czy życia jest obowiązkiem każdego człowieka. Kodeks pracy dotyczący Bezpieczeństwa i Higieny pracy (art. 209 i 224) wskazuje, że w każdym zakładzie wyznaczeni muszą być pracownicy przeszkoleni do udzielenia pierwszej pomocy – ich liczba uzależniona jest od sytuacji zagrożenia możliwych do wystąpienia w danym miejscu. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są obowiązkowe, a ich brak grozi karą grzywny nawet do 30 tys. złotych.

Kurs pierwszej pomocy jest skierowany zarówno na umiejętności teoretyczne, jak i praktyczne. Przygotowuje do radzenia sobie w trudnych, często stresujących sytuacjach ratowniczych.
Część teoretyczna wskazuje na działanie pierwszej pomocy w świetle prawa. Uczestnicy kursu uzyskują informację na temat zabezpieczania miejsca wypadku oraz procedur związanych z powiadomieniem odpowiednich służb medycznych.  Ponadto część ta odnosi się do zasad i technik opatrywania ran, złamań, innych urazów: w tym oparzeń termicznych i chemicznych. Uczestnicy kursu uzyskują także wskazówki wobec doboru i wyposażenia apteczek, a także rozmieszczenia ich w zakładzie pracy.

Część praktyczna dzieli się na moduły tematyczne. Są to kolejno: postępowanie podczas wypadku, użycie AED, techniki ratujące życie podczas zadławienia, postępowanie w przypadku ran otwartych i krwotoków. Warsztaty praktycznie powinny umożliwić każdemu uczestnikowi przeprowadzenie ćwiczeń z użyciem fantomów i urządzeń specjalistycznych, pod nadzorem osoby przeprowadzającej szkolenie.

Przepisy w Polsce  nieprecyzyjnie odnoszą się do aktualizacji wiedzy w tym zakresie.  Natomiast Europejska Rada Resuscytacji nakłada obowiązek aktualizacji takiej wiedzy przynajmniej raz na dwa lata. Lista instytucji, które mogą sprawdzić przestrzeganie tych przepisów, jest długa, najczęściej jednak kontrola w tym zakresie następuje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Szybko i poprawnie udzielona pierwsza pomoc pozwala zmniejszyć skutki wypadków, ratuje zdrowie, a przypadkach wyjątkowo trudnych życie.

Artykuł został utworzony i skonsultowany przez firmę KVADRO- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gdańsk Gdynia Sopot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *